Mobilizace - Mnichov 1938

Mobilizace - Mnichov 1938

Žádná válka se bez vojska nedá vyhrát, národ o svou svobodu musí také vždy bojovat...     (Edvard Beneš)

23. září 1938 – mobilizace čs. branné moci

23. září o šesté hodině ranní bylo na Frývaldovsku vyhlášeno stanné právo, ve 22.30 hod. vyhlásila čs. vláda mobilizaci čs. branné moci. Po vyhlášení mimořádných vojenských opatření se velitelství mírových sborů změnila na velitelství hraničních pásem. Těmto podléhaly mírové divize, přejmenované na hraniční oblasti - severní Morava hraniční pásmo XIII s hraniční oblastí 36 a 37. Po vyhlášení mobilizace tato sestava platila až do 3. mobilizačního dne (27. 9. 1938), tj. do doby, než se vytvoří druhosledová velitelství sborů. Od 28. 9. 1938 se pak taktéž IV. sbor zapojil do obrany hranic převzetím části úseku hraničního pásma s příslušným svazkem na hranici. Obrana území severní Moravy a Slezska od Jablunkovského průsmyku na východě po západní křídlo obrany u DT Bouda přináležela působnosti II. armády pod velením div. gen. Vojtěcha Borise Luži s vel. stanovištěm v Olomouci. Tento disponoval dvěma operačně-taktickými svazky a armádní zálohou. Velitel II. armády kladl prioritní důraz na přehrazení možných útočných směrů na Zábřeh v působnosti IV. sboru, jenž převzal západní úsek hraničního pásma XIII s hraniční oblastí 36 . IV. sboru velel div. gen. Josef Janáček s vel. stanovištěm v Litovli. Úkol Hraničního pásma XIII spočíval v obraně prostoru od Jeseníků po moravsko-slovenskou hranici; velitelem pásma byl div. gen. Emil Fiala s vel. stanovištěm v Hranicích. Mimořádnými opatřeními a nástupem záložníků se mírové jednotky zdvojnásobily a rozdělily na krycí jednotky 1. sledu, zaujímající prostory na HOP k zajištění hranic, a manévrovací jednotky 2. sledu (operační záloha). Následně po provedení změn obranu severní Moravy v 1. sledu zajišťovala Hraniční oblast (HO) 36 v sestavě zesílené pěší divize (vzniklé z mírové 7. divize), jíž velel brig. gen. O. Líčka s vel. stanovištěm v Olomouci. Tato hájila úsek od DT Bouda u Králík po Město Albrechtice (tehdy Albrechtice). Hraniční úsek pěšího pluku 13 se stan. velitele v Šumperku organizoval obranu od Starého Města p/Sn., údolím říčky Branné na Hanušovicko a Šumpersko a dále obranu kupy Šeráku (1351 m) napříč bělským údolím v Domašově k západním úbočím Orlíku (1204 m) s cílem zabránění přechodu Hrubého Jeseníku přes Červenohorské sedlo na Šumperk (text připravil Miroslav Trávníček).

...více informací v muzeu.

 

Mnichovská dohoda = ústup čs. armády z hájitelných pozic, zánik HP 7

Večer 29. září 1938 se v Mnichově sešli zástupci čtyř velmocí: Benito Mussolini (Itálie), Adolf Hitler (Německo), Neville Chamberlain (Velká Británie) a  Édouard Daladier (Francie).  Jednání probíhalo bez účasti českých zástupců, ti byli vpuštěni pouze do předsálí jednání. Bylo usneseno, že Československo odevzdá do 10. října Německu území, kde žije většina německé populace. Určila se 4 záborová pásma, později se přidalo i 5. pásmo. Smlouva byla podepsána ráno 30. září 1938 v 1:30. Zábor prvního  pásma byl určen datem 1. října 1938.  V dopoledních hodinách 30. září čs. vláda za předsednictví arm. gen. Jana Syrového přijala podmínky, stanovené konferencí v Mnichově. V důsledku politického rozhodnutí čs. armáda ustoupila z obranných pozic. Zmobilizovaní čs. vojáci, vědomi si čestné vlastenecké povinnosti, nedostali příležitost hájit suverenitu rodné země se zbraní v ruce. Příslušníci HP 7 počali vyklízet kasárenské objekty a...(text připravil Miroslav Trávníček).

...více informací v muzeu.

Galerie
Není záznam
Ke stažení
Není záznam
Další informace
Není záznam