Nešťastná náhoda

Nešťastná náhoda

Ivan Konarev

Největší množství sovětských vojáků padlo do německého zajetí v letech 1941–42, kdy strategická iniciativa byla na straně wehrmachtu. Německá armáda v té době dosáhla řady významných vítězství a obsadila rozsáhlé území Sovětského svazu. V roce 1943 se poměr sil postupně vyrovnal, zvláště po úspěchu Rudé armády u Stalingradu. Přesto se i v tomto období, zejména za německé protiofenzívy u Charkova v únoru a březnu 1943, podařilo wehrmachtu získat další zajatce.

Více informací se dozvíte v muzeu nebo v knize o válečných zajatcích na Jesenicku autorů Romana Janase a Pavla Macháčka (možnost zakoupení v muzeu).

Galerie
Není záznam
Ke stažení
Není záznam
Další informace
Není záznam