Rotmistryně v záloze Bc. Markéta Janečková

Rotmistryně v záloze Bc. Markéta Janečková

* 25.3.1986 Domažlice -  11.5.2016

Narodila se v Domažlicích a po absolvování STŠ MO v Moravské Třebové (obor technické lyceum – všeobecné vojenství) nastoupila 1. 10. 2005 do služebního poměru vojákyně z povolání. Zařazena byla k 1. mechanizované rotě 42. mechanizovaného praporu v Táboře, kde postupně prošla funkcemi střelce-operátora BVP-2, zdravotnického záchranáře velitelského družstva a zdravotníka velitelského družstva. V lednu 2007 byla vyslána do zahraniční mise KFOR jako příslušník štábu skupiny podpory velitele mechanizované roty jednotek 10. kontingentu AČR. V mezidobí při zaměstnání vystudovala na Fakultě veřejných politik Slezské univerzity v Opavě v rámci programu Sociální politika a sociální práce obor Veřejná správa a regionální politika (absolvovala 2011). Válečná veteránka a maminka dvou malých dětí Teodora a Aničky podlehla těžké nemoci, s níž déle než rok statečně bojovala.

ABSOLVOVANÉ MISE

8. 1. 2007 – 12. 7. 2007 mírová operace KFOR

VYZNAMENÁNÍ

Medaile MO ČR „Za službu v zahraničí“ III. st. (2007)

Medaile „Za službu v ozbrojených silách České republiky“ III. st. (2010)

(Se svolením převzato ze stránek inmemoriam.army.cz)

Ke stažení
Není záznam
Další informace
Není záznam