UNPROFOR

UNPROFOR

United Nations Protection Force (UNPROFOR) byla mírová operace OSN ve válce v Jugoslávii v letech 1992-1995. Politická i bezpečnostní situace v Jugoslávii se počátkem devadesátých let minulého století dramaticky změnila. Dlouhodobé ekonomické problémy a nárůst nacionalismu vyústil v rozpad Jugoslávie. V roce 1991 vyhlásily nezávislost Chorvatsko, Slovinsko a Makedonie. V roce 1992 je následovala Bosna a Hercegovina a v dalších letech Černá hora (2006) a Kosovo (2008). Již tak nestabilní situace přerostla v občanskou válku, která se stala největším ozbrojeným konfliktem v Evropě od konce druhé světové války. Rada bezpečnosti OSN přijala 27. listopadu 1991 rezoluci č. 721 a ustanovila mírové síly UNPROFOR. O účasti naší armády v mírových misích na území bývalé Jugoslávie rozhodla vláda tehdejší České a Slovenské Federativní republiky svým usnesením č. 27 ze dne 16. ledna 1992. Do jednotky byli zařazováni jen vojáci-dobrovolníci, kteří byli ochotni plnit úkoly nasazení na vysoké profesionální úrovni se schopností plně se podřizovat rozkazům a nařízením, které vyplývaly z mandátu OSN pro danou mírovou operaci.

Oběti z řad čs. vojáků:

podporučík in memoriam Václav Martínek

podplukovník Ing. Josef Skyba

četař Petr Hos

kapitán Jozef Palov

Galerie
Není záznam
Ke stažení
Není záznam