Letecké havárie v Jeseníkách

Letecké havárie v Jeseníkách

Kombinace několika faktorů vedly k velkému množství leteckých havárií v oblasti jesenických hor. I v jiných horách podobné nadmořské výšky docházelo k haváriím, proto je potřeba ukázat na faktory které byly častou příčinou tragických událostí ve zdejší oblasti.

1. faktor - počasí nad Jeseníky. Zdejší časté mlhy a oblačnost vedla k tomu, že pro nemálo tehdejších posádek letadel byly zdejší hory nepřekonatelnou překážkou. V dřívějších dobách letadla neměla ve vybavení kyslíkové dýchací přístroje a osádky si často nedovolily vystoupat do větších výšek (řídký vzduch) nad hřeben hor, který dosahuje až do nadmořské výšky 1492, a spíše se snažily tuto oblačnost podletět, což je zavedlo do kolizního kurzu s masívem hor.

2. faktor - technický stav letadel. Letadla musela být co nejlehčí, aby jim palivo vydrželo co nejdéle, a proto někdy došlo k poruše hnacího agragátu, nebo podpůrných systémů. To následně vedlo ke ztrátě vztlaku a pádu letadel do oblasti nepřející nouzovému přistání a záchraně posádky.

3. faktor - ztížený výcvik německých pilotů. Německá říše měla jižně (na Moravě) a severně (ve Slezsku) od Jeseníků za II. světové války hodně leteckých škol, kde probíhal intenzivní výcvik mladých pilotů, který se postupem válečný let drasticky zkracoval, tak jak se zhoršoval personální stav německého letectva (Luftwaffe). Tito mladí piloti museli často přelétat Jeseníky v rámci náletu školních hodin a zde je někdy zastihla sněhová (dešťová) fronta. Toto setkání často končilo tragicky.

4. faktor - zesílená činnost spojeneckého letectva. 7. července 1944 započaly těžké nálety 15. USAAF ze základen v jižní Itálii na Hornoslezské rafinérie na výrobu syntetického benzínu u města Heydebreck (Kedzierzyn-Koźle) a Jeseníky byly pro tyto formace přeletovou oblastí. Při těchto přeletech docházelo v naší oblasti k leteckým soubojům, sestřelu letadel, k nouzovému odhozu bomb, přídavných nádrží, vyhazování leteckého vybavení z poškozených letadel, vyhazování staniolových pásků na rušení radarů a odhazování propagačních letáků. Poslední nálet provedený přes Jeseníky proběhl dne 26.12.1944.

5. faktor - začátek sovětské zimní ofenzívy. 12. ledna 1945, kdy byla zahájena sovětská zimní ofenzíva na řece Visla a už koncem ledna se sovětské jednotky přiblížily na dohled od Jeseníků. Brutální fáze letecké války se následně rozjela 15. března 1945, kdy 2. ukrajinský front zahájil Hornoslezskou útočnou operaci a v rámci ní došlo k největším leteckým střetnutím a zničením mnoha letadel v oblasti Krnovska/Osoblažska a okolí města Nysa (Neisse).

6 faktor - lidská chyba. Letectví lidskou chybu neodpouští, b Jeseníkách tak došlo k mnoha tragickým haváriím.

AUTOR: Petr Sikora

Galerie
Není záznam
Ke stažení
Není záznam
Další informace
Není záznam