MFO SINAJ

MFO SINAJ

Multinational Force and Observers (MFO) je mezinárodní organizace se sídlem v Římě, jejíž mise na Sinajském poloostrově dohlíží od dubna 1982 na dodržování podmínek egyptsko-izraelské mírové smlouvy. MFO zajišťuje provoz kontrolních a propouštěcích míst, hlídkovou a pozorovatelskou činnost na Sinaji a podél hranic Egypta s Izraelem a volnou plavbu přes Tiránský průliv. Armáda České republiky vysílá od roku 2009 do MFO 3 důstojníky na velitelství mise a od roku 2013 také leteckou jednotku s transportním letounem CASA C-295.

Oběti z řad vojáků AČR: štábní praporčice in memoriam Michaela Tichá

Ke stažení
Není záznam
Další informace
Není záznam