Ze skotských vřesovišť pod Rychleby

Ze skotských vřesovišť pod Rychleby

John McCormack

Po vypuknutí 2. světové války vyslala ostrovní mocnost na pevninu Britský expediční sbor, aby podobně jako před čtvrtstoletím pomohla spojenecké Francii. Už v prvním zářijovém týdnu roku 1939 se na evropském kontinentě vylodily čtyři pěší divize. Šlo ale o pouhý předvoj velké armády.

Přestože pomoc západních velmocí napadenému Polsku byla spíše pouhou šarádou než opravdovým bojem, který by přinutil Německo přesunout na své západní hranice silnější vojenské jednotky a umožnil polské armádě nadechnout se k efektivní obraně, počet britských vojáků ve Francii postupně stoupal a na jaře 1940 dosáhl počtu cca 400 000 tisíc mužů, rozdělených do deseti divizí.

Britský expediční sbor byl soustředěn v severovýchodní Francii, ale v květnu 1940 byla elitní 51. skotská pěší horská divize[1] poslána do Sárska, aby posílila jednotky střežící Maginotovu linii. Poté, co wehrmacht uskutečnil hlavní útok přes Ardeny a země Beneluxu, bylo rozhodnuto tuto divizi opět stáhnout zpět.

 

[1] 51. pěší horská divize se proslavila v bojích za první světové války neohroženými útoky na německé pozice. Vojákům z této jednotky se říkalo „Dámy z pekla“, protože nosili skotské sukně.

Galerie
Není záznam
Ke stažení
Není záznam
Další informace
Není záznam