ENDURING FREEDOM

ENDURING FREEDOM

Operace Enduring Freedom (Trvalá svoboda) je řada vojenských akcí Spojených států amerických po útocích 11. září 2001, deklarovaná jako součást americké války s terorismem. AČR se zapojila do operace v březnu 2002 vysláním kontingentu na území státu Kuvajt. Kontingent byl předurčen především k odstraňování následků použití zbraní hromadného ničení a podílel se na radiačním, chemickém a biologickém zajištění vlastní základny. Úkoly plnil v součinnosti s jednotkami americké a německé armády. Kontingent byl tvořen velitelstvím, štábem, národním podpůrným prvkem a zesílenou rotou chemické ochrany z Liberce. Součástí kontingentu byl speciální zdravotnický odřad. Na žádost kuvajtské strany byl po celou dobu působení českého kontingentu na základně Camp Doha organizován výcvik v oblasti chemického zabezpečení. Dnem 1. března 2003 začal plnit úkol v operaci EF společný 1. česko-slovenský prapor radiační, chemické a biologické ochrany. Jeho činnost byla ukončena v květnu 2003.

Oběti z řad čs. vojáků:

- Pavel Mauer

Ke stažení
Není záznam
Další informace
Není záznam