I. světová válka

I. světová válka

Ve Spolku kamarádů a válečných veteránů se r. 1933 zrodila první myšlenka na výstavbu památníku k uctění památky padlých. Bylo pro něj vybráno místo na nádvoří před kostelem.

2. září 1934 byl položen základní kámen památníku. Starosta obce Josef Reichel u této příležitosti přečetl jména všech 113 usmrcených, pohřešovaných nebo zemřelých následkem války.

Výbor válečných veteránů, jehož předsedou byl Karel Kristen, zvolil k realizaci návrh akademického sochaře F. Frankeho ze Supíkovic.

Pomník ženy, syna a dcery vyhlížejících v dálce manžela, resp. otce byl vytesán z dvoumetrového bílého mramoru. Tyto tři sochy ze sebe vyzařují touhu, bolest a naději na opětovné shledání se svými blízkými. Sousoší stálo na tři metry vysoké základně. Vlevo i vpravo se nacházely 2,5 metrů vysoké žulové desky se jmény mrtvých. Uprostřed byl nápis:

Na památku otců, bratrů i kamarádů, kteří se nevrátili z první světové války.

 Tento památník svou velikostí byl spolu s kostelem skutečnou dominantou okolí. Bohužel stejně jako po roce 1989 zmizela socha Rudoarmějce v Jeseníku, tak po roce 1945 byl zpečetěn i osud tohoto monumentu.

Ke stažení
Není záznam