S červeným křížem na rukávu

S červeným křížem na rukávu

Wesley Clare

Ne všichni vojáci v armádě patří k prvnímu sledu, který má za cíl obsazení nepřátelského území a likvidaci živé síly a techniky protivníka. Ve vojenských jednotkách je i řada těch, kteří sice nezískávají medaile za statečnost v boji, ale bez nichž by život frontových vojáků byl nemyslitelný – kuchaři, spojaři, opraváři a v nemalé míře i zdravotníci. Do posledně jmenované kategorie patřil i kapitán MUDr. Wesley Clare.

Pocházel z Kanady a podobně jako řada jeho krajanů se rozhodl vstoupit do vojenských jednotek, které byly formovány poté, co tato původně britské kolonie cítila sounáležitost s mateřskou zemí a 10. září 1939 vyhlásila Německu válku. Během svého působení v Evropě si Wesley Clare psal deník, který se stal cenným zdrojem informací o životě v zajateckém táboře a působení zajatců v pracovních komandech.[1]

Více informací se dozvíte v muzeu nebo v knize o válečných zajatcích na Jesenicku autorů Romana Janase a Pavla Macháčka (možnost zakoupení v muzeu).

 

[1] CLARE, W.:

Galerie
Není záznam
Ke stažení
Není záznam
Další informace
Není záznam