Schneider Emanuel (zajat na ruské frontě - pohřešován)

Schneider Emanuel (zajat na ruské frontě - pohřešován)

Emanuel Schneider se narodil v Třemešné 27. června 1883 rodičům Emanuelovi a Anně. Svou lásku Frederikou Schneiderovou roz. Melzerovou, za kterou odchází do České Vsi, si bere ve farním chrámě ve Frývaldově (Jeseník) dne 22. listopadu 1911.

Do armády narukoval 1. srpna 1914 k pěšímu pluku č.1, setn. 3 do Opavy. Byl odvelen na ruské bojiště, kde se 18. listopadu 1914 dostal do zajetí.

"Byv příslušníkem ozbrojené moci bývalého Rakousko-uherského mocnářství a účastníkem války, ve které je pohřešován, prohlašuje se dle §1 zák. ze dne 30.6.1921 č.252 Sb. zákona a nařízení za mrtva, jelikož od poslední zprávy o jeho životě 2 roky uplynuly. Za den, kterého Emanuel Schneider nepřežil, jest považovati den 25.5.1920. Současně uznává se, že jeho manželství uzavřené jest považovati za zrušené.

Zemský soud v Opavě, odd. IV,

dne 15. června 1924"

Ke stažení
Není záznam
Další informace
Není záznam