Zveme vás na výstavu - Lidická tragédie

Zveme vás na výstavu - Lidická tragédie

02.05.2023 | Aktuality
Výstava přibližuje okolnosti vypálení této středočeské obce nacisty dne 10. června 1942, ale také poválečný vývoj Lidic až po současnost. Lidická tragédie se stala symbolem utrpení nevinného civilního obyvatelstva nejen na našem území, ale po celém světě.
Výstava je zapůjčena z Památníku Lidice
Fotografie
Není záznam
Ke stažení
Není záznam